Bijgewerkt: 03-03-20
 
   
Repetities / lid worden?
Repetities
We repeteren tweewekelijks op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur (incl. pauze) in de Slangenburgse kerk aan de IJzevoordseweg 35.
Vanaf half 2 kunt u al terecht voor een lekkere kop koffie/thee en gezellig bijpraten.
Dat vinden wij ook ERG belangrijk!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lid worden?
In principe kan iedereen, die graag zingt, lid worden van het Landgoedkoor Slangenburg. We verwachten van onze leden dat ons repertoire (jaren zestig liedjes, geen smartlappen!) hen aanspreekt en dat ze het leuk vinden om meerstemmig te zingen. Je hoeft niet persė noten te kunnen lezen. Wel is het belangrijk dat je goed luistert en nazingt, maar dat leer je ook tijdens de repetities. Houd er rekening mee dat er flink wordt gerepeteerd! Omdat we eenmaal per veertien dagen repeteren, is het gewenst dat je ook thuis repeteert. Als je geen noten kunt lezen of instrument bespeelt, kun je in elk geval de tekst van de liedjes oefenen.

Nieuwe leden komen twee maal op proef. Je hoeft niet voor te zingen. Als het wederzijds bevalt, word je lid met ingang van de derde repetitie waarbij je aanwezig bent. Vanaf dat moment ga je ook contributie betalen. Opzeggen van lidmaatschap kan per kwartaal, met een maand opzegtermijn. (zie het huishoudelijk reglement, dat je ontvangt als je lid wordt).

In de contributie is inbegrepen de kosten voor koffie en thee. Eind juni houden we gewoonlijk een gezellige seizoensafsluiting. De kosten daarvan zijn ook inbegrepen.

Als je lid wordt kort voordat we een optreden verzorgen, beslist de dirigent of je al ver genoeg bent om mee te zingen.

Als je ook mondeling informatie wilt hebben, aarzel niet om één van de bestuursleden te benaderen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BENT U ENTHOUSIAST GEWORDEN en wilt u ook komen zingen?
Neem even contact op met een bestuurslid als u een kijkje wilt komen nemen!
Om half 2 staan de koffie en thee klaar!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WILT U FAN WORDEN van het Landgoedkoor en ons financieel steunen?
Fans krijgen voorrang bij de kaartverkoop en korting op de entreeprijs voor concerten, zowel van het Landgoedkoor als voor optredens van andere muziek- en/of zanggroepen, die worden georganiseerd door het Landgoedkoor.

In deze tijd, waarin veel wordt bezuinigd op cultuur, zowel landelijk als in de regio, is het heel belangrijk dat culturele activiteiten zoals het Landgoedkoor blijven bestaan. Natuurlijk komen leden in de eerste plaats om te zingen. Evenwel het koor voorziet ook in een sociale behoefte, gezien het aantal alleenstaande ouderen die wij tot onze leden mogen rekenen. Bovendien treden wij, in het kader van “modern Noaberschap”, graag op in Doetinchem en de regio. Zo zongen wij recentelijk in zorgcentrum Schavenweide, bij een ontmoetingsdag voor zieken en ouderen van de Zonnebloem in Gaanderen, bij streekmuseum Smedekinck en bij de Benninkmolen, op de nationale molendag 2017.

Dankzij regelmatige fanbijdragen kunnen wij dit alles bekostigen.

U kunt reeds fan worden vanaf € 10,-. Wilt u meer bijdragen, dan kunnen wij u de volgende opties bieden:

1. gift van € 25,- tot € 49,99: een link op onze website; 1x per jaar wordt uw naam vermeld in onze nieuwsbrief.

2. gift van € 50,- tot € 99,99: idem, bovendien logo op onze website; logo zichtbaar bij optredens en in ons sponsorboek, dat bij optredens ter inzage ligt, gedurende één jaar.

3. gift van € 100,- of meer: idem, bovendien logo in programmaboekjes van optredens, op de homepagina van de website, gedurende twee jaar.

Onze nieuwsbrief wordt verspreid onder onze fans en op plekken waar veel mensen komen (denk aan bibliotheken, Gruitpoort, wijkcentra, zorgcentra, stadsmuseum ).

U kunt fan worden via één van onze leden of door het fanformulier op onze website in te vullen en op te sturen.
Klik op: Fan worden?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Powered by PK-CMS
  © 2020 Passoft WebDev